Novinky

SVÍTÁNÍ V RAJSKÉ ZAHRADĚ - FANTAZIE
SVÍTÁNÍ V RAJSKÉ ZAHRADĚ - FANTAZIE
DVOJČE
DVOJČE
ZLATÝ MÍČ
ZLATÝ MÍČ

KRÁSNÝ NOVÝ ROK

V ateliéru na Vysočině vznikají nádherné obrazy jako tento, který přišel s energiemi nového roku 2023. Jmenuje se SVÍTÁNÍ V RAJSKÉ ZAHRADĚ - FANTAZIE (velké plátno) a doprovází ho jeho dva ochránci ZLARÝ MÍČ A DVOJČE (dvě menší plátna).

Je úvodem k velké nové tvorbě letošního roku a také k novému cyklu harmonizujících kurzů o umění, které bude nově Rajská galerie pořádat právě v těchto prostorech.

Se srdečným pozdravem

Hany Antoninova, autorka obrazů


Pro Vás všechny. kteří cítíte léčivou energii mých obrazů, cituji z knihy Plejádských průvodců:

"Čas a prostor nehrají roli.
Zhluboka dýchej a napoj se na navýšené světelné frekvence, které teď právě k tobě proudí.
Pozoruj, jak tvé srdce světelně září a všechny pozitivní světelné frekvence přijímá.
Tvé srdce předává všechny pozitivní frekvence dál tvé duši, tvému duchu a tvému tělu.
Nadechuj se vydechuj.
Nyní můžeš pro tvoji podporu vyslovit:
Všechny léčivé frekvence přijímám s vděčností.
Jsem láska.
Jsem světlo.
Jsem vděčnost.
Jsem svoboda.
Jsem božská existence...HUDBA Z PROJEKTU RAJSKÉ GALERIE V NAHRÁVCE Z ŽIVÉHO KONCERTU 


Vážení přátelé,
obrazy, které vytvářím, mají mnoho skrytých prvků - poselství, které mohou být rozpoznány díky různému nahlížení na mé obrazy z hlediska vizuálního - vzdálenost, úhel a světlo.


Přeji Vám všem, abyste v nich objevili co nejvíce poselství, která mají být Vámi objevena.

Hany Antoninova 
OBRAZY O VĚDMÁCH A TAJEMNU

Rok 2022 je pod záštitou těch, kteří svým věděním, schopnostmi, pílí a odvahou pomohli světu vyvíjet se podle univerzálního plánu. Vzdáme hold těm, kteří v dávných i dnešních dobách činili oběti hodné jejich velikosti pro záchranu lidstva. 

Proto prvními obrazy v tomto krásném novém roce jsou obrazy vypovídající o vědmách a jejich tajemstvích, často ukrývaných do podob šifer a jiných vzkazů pro budoucí pokolení formou umění. VELIKONOCE 2022

Již tradičně Hany Antoninova vytvořila velikonoční obraz. Ten letošní přišel v noci z neděle na velikonoční pondělí. Představuje muže oděného do slavnostního velikonočního šatu, který se modlí za spásu. V pozadí jsou vidět očistné velikonoční ohně, zapálené u nedalekého chrámu. Mužova kontemplace je tak hluboká, že se dotýká svého samotného nitra. Spojil se sám se sebou a opětovně posílil svého ducha. Jeho velké duchovní vědění a úkol ochránce ukazují rozprostřená Gabrielova křídla kolem jeho postavy. Název obrazu: VELIKÁ NOC (Tvůj život, Tvoje vzkříšení). Velikonoce 2022.

Hudebně-obrazový projekt "Pohádky Tisíce a jedné magické noci" jsou pilířem roku 2022. K tomuto projektu patří hlubinně-harmonizační hudba dvou kompletů ŠEPTEJ a KOUZELNÝ LES. Dvojalbum Šeptej vyšlo na jaře.

Šeptej o lásce, o ctnostech, o věcech krásných a vznešených... 


Bezmála čtyři desítky nových obrazů doprovází vznik nového projektu pro Rajskou galerii. Hlavním obrazovým proudem jsou dvě obsažné kolekce obrazů z roku 2021 "O ctnostech" a "O Orientu".
Hlavní hudební proud vytváří dvojCD - v albu s názvem Šeptej a v albu s názvem Kouzelný les (pro děti i dospělé).

Kolekce O ORIENTU 

V prosinci 2020 jsem završila práci na velkém projektu
SVĚT SE TOČÍ...


Obsáhlý projekt, který kombinuje obrazy, hudbu a slovo, patří v mé autorské dílně zatím k nejrozsáhlejším, co do počtu obrazů, které k projektu patří a také i počtu CD. Ta jsou celkově tři a pořídit si je budete moci už letos k vánocům v ucelené sadě.

Více informací o celém projektu najdete na stránce Projekty: 
obrazy-a-hudba

.