Novinky

Velikonoční obraz 2023

Velikonoční malba, která se dostavila o veliké noci na Velikonoční pondělí, je v letošním roce opravdu velmi hluboká. Souvisí to zcela jistě se zesílenými duchovními jevy nejen v astrálních světech, ale i ve světech mentální reality a spirituální hmotné reality. Vede k tomu nejen spojitost s významem letošního čínského horoskopu, ale také posuvné děje planety Země ke svému vlastnímu středobodu. Tento středobod (časově-prostorový) souvisí s velmi hlubokou minulostí naší planety, a to s dobami, kdy se nacházela v tzv. hmotných rájích.

Na obraze, který má název "KŘEST" je hlavní téma jasné. Mladý muž, zobrazen ve své duchovní podobě, je omýván krůpějemi živé vody, která padá přes jeho hlavu k ramenům. Můžeme se domnívat, o jakou vodu jde: může se jednat o krůpěje jeskynního vodopádu, stejně dobře jako o déšť Svaté noci. Jaká voda z něho smývá viny, tím že ho křtí? Zcela jistě je prosycena duchovní silou. Dále si můžeme všimnout, že na jeho šatu se odleskují krůpěje třpytivé červené barvy, která symbolizuje prolitou Kristovu krev. Mysticismus této malby je zcela patrný. Vydejte se po stopách Kristových, dojdete až k pravému křtu, který očišťuje duchovní těla a rovná i tělo fyzické. Pravá touha tohoto dosáhnout je čistě na Vás.

Pro vnímavější publikum mých obrazů je zřejmé podobenství tohoto muže s andělem vysokého potenciálu. Tento anděl zřejmě přinesl velké poselství. Je mírumilovný, napravuje rovnováhu lidských těl (tedy léčí) a má velké ochranitelské možnosti. Patří do archandělské skupiny Michaela, Gabriela, nebo se už jedná o někoho z Cherubínů? Co myslíte, je možné, aby někdo takový už sestoupil až k nám? Úvahy jsou na Vás.

PŘEJI VÁM POŽEHNANÉ VELIKONOCE 2023. H. A.


SVÍTÁNÍ V RAJSKÉ ZAHRADĚ - FANTAZIE
SVÍTÁNÍ V RAJSKÉ ZAHRADĚ - FANTAZIE
DVOJČE
DVOJČE
ZLATÝ MÍČ
ZLATÝ MÍČ

KRÁSNÝ NOVÝ ROK

V ateliéru na Vysočině vznikají nádherné obrazy jako tento, který přišel s energiemi nového roku 2023. Jmenuje se SVÍTÁNÍ V RAJSKÉ ZAHRADĚ - FANTAZIE (velké plátno) a doprovází ho jeho dva ochránci ZLATÝ MÍČ A DVOJČE (dvě menší plátna).

Je úvodem k velké nové tvorbě letošního roku a také k novému cyklu harmonizujících kurzů o umění, které bude nově Rajská galerie pořádat právě v těchto prostorech.

Se srdečným pozdravem

Hany Antoninova, autorka obrazů


Pro Vás všechny. kteří cítíte léčivou energii mých obrazů, cituji z knihy Plejádských průvodců:

"Čas a prostor nehrají roli.
Zhluboka dýchej a napoj se na navýšené světelné frekvence, které teď právě k tobě proudí.
Pozoruj, jak tvé srdce světelně září a všechny pozitivní světelné frekvence přijímá.
Tvé srdce předává všechny pozitivní frekvence dál tvé duši, tvému duchu a tvému tělu.
Nadechuj se vydechuj.
Nyní můžeš pro tvoji podporu vyslovit:
Všechny léčivé frekvence přijímám s vděčností.
Jsem láska.
Jsem světlo.
Jsem vděčnost.
Jsem svoboda.
Jsem božská existence...HUDBA Z PROJEKTU RAJSKÉ GALERIE V NAHRÁVCE Z ŽIVÉHO KONCERTU 

Hudebně-obrazový projekt "Pohádky Tisíce a jedné magické noci" jsou pilířem let 2021 - 2023. K tomuto projektu patří hlubinně-harmonizační hudba dvou kompletů ŠEPTEJ a KOUZELNÝ LES. Dvojalbum Šeptej vyšlo na jaře 2022. Šeptej o lásce, o ctnostech, o věcech krásných a vznešených...