novinky


Vážení přátelé,
obrazy, které vytvářím, mají mnoho skrytých prvků - poselství, které mohou být rozpoznány díky různému nahlížení na mé obrazy z hlediska vizuálního - vzdálenost, úhel a světlo.

Přeji Vám všem, abyste v nich objevili co nejvíce poselství, která mají být Vámi objevena.

Hany Antoninova VŠEM PŘÍZNIVCŮM RAJSKÉ GALERIE PŘEJI KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2021

V tomto roce vyjdou unikátní Andělské karty, připravuji krásné kolekce, které nás všechny povznesou na duchu. S pozdravem Hany

V prosinci 2020 jsem završila práci na velkém projektu
SVĚT SE TOČÍ...


Obsáhlý projekt, který kombinuje obrazy, hudbu a slovo, patří v mé autorské dílně zatím k nejrozsáhlejším, co do počtu obrazů, které k projektu patří a také i počtu CD. Ta jsou celkově tři a pořídit si je budete moci už letos k vánocům v ucelené sadě.

Více informací o celém projektu najdete na stránce obrazy-a-hudba

V průběhu jara 2020 vznikly pro Rajskou galerii Květinové obrazy, které jsou obrazovým materiálem pro nové andělské karty.

.