novinky


Vážení přátelé,
obrazy, které vytvářím, mají mnoho skrytých prvků - poselství, které mohou být rozpoznány díky různému nahlížení na mé obrazy z hlediska vizuálního - vzdálenost, úhel a světlo.

Přeji Vám všem, abyste v nich objevili co nejvíce poselství, která mají být Vámi objevena.

Hany Antoninova Věřím, že všichni mí příznivci jste úspěšně vstoupili do nového roku 2021. Tento rok přinesl již na začátku téma dvou velkých projektů: O CTNOSTECH a O ORIENTU

O CTNOSTECH

V tomto roce vyjdou unikátní Andělské karty, připravuji krásné kolekce, které nás všechny povznesou na duchu. S pozdravem Hany

V prosinci 2020 jsem završila práci na velkém projektu
SVĚT SE TOČÍ...


Obsáhlý projekt, který kombinuje obrazy, hudbu a slovo, patří v mé autorské dílně zatím k nejrozsáhlejším, co do počtu obrazů, které k projektu patří a také i počtu CD. Ta jsou celkově tři a pořídit si je budete moci už letos k vánocům v ucelené sadě.

Více informací o celém projektu najdete na stránce obrazy-a-hudba

V průběhu jara 2020 vznikly pro Rajskou galerii Květinové obrazy, které jsou obrazovým materiálem pro nové andělské karty.

.