Novinky


Vážení přátelé,
obrazy, které vytvářím, mají mnoho skrytých prvků - poselství, které mohou být rozpoznány díky různému nahlížení na mé obrazy z hlediska vizuálního - vzdálenost, úhel a světlo.

Přeji Vám všem, abyste v nich objevili co nejvíce poselství, která mají být Vámi objevena.

Hany Antoninova 

OBRAZY O VĚDMÁCH A TAJEMNU

Rok 2022 bude pod záštitou těch, kteří svým věděním, schopnostmi, pílí a odvahou pomohli světu vyvíjet se podle univerzálního plánu. Vzdáme hold těm, kteří v dávných i dnešních dobách činili oběti hodné jejich velikosti pro záchranu lidstva. 

Proto prvními obrazy v tomto krásném novém roce jsou obrazy vypovídající o vědmách a jejich tajemstvích, často ukrývaných do podob šifer a jiných vzkazů pro budoucí pokolení formou umění. 

H. Antoninova

foto z ateliéru umělkyně
foto z ateliéru umělkyně

Ukázka z nového obrazu, který vznikl hned na začátku nového roku 2022. 

"Sibyla", autorka Hany Antoninova, detail.

Hudebně-obrazový projekt "Pohádky Tisíce a jedné magické noci" jsou pilířem roku 2022. K tomuto projektu patří hlubinně-harmonizační hudba dvou kompletů ŠEPTEJ a KOUZELNÝ LES. Dvojalbum Šeptej vyjde už na jaře.

Šeptej o lásce, o ctnostech, o věcech krásných a vznešených... 


Bezmála čtyři desítky nových obrazů doprovází vznik nového projektu pro Rajskou galerii. Hlavním obrazovým proudem jsou dvě obsažné kolekce obrazů z roku 2021 "O ctnostech" a "O Orientu".
Hlavní hudební proud vytváří dvojCD - v albu s názvem Šeptej a v albu s názvem Kouzelný les (pro děti i dospělé).

Kolekce O ORIENTU 

V prosinci 2020 jsem završila práci na velkém projektu
SVĚT SE TOČÍ...


Obsáhlý projekt, který kombinuje obrazy, hudbu a slovo, patří v mé autorské dílně zatím k nejrozsáhlejším, co do počtu obrazů, které k projektu patří a také i počtu CD. Ta jsou celkově tři a pořídit si je budete moci už letos k vánocům v ucelené sadě.

Více informací o celém projektu najdete na stránce Projekty: 
obrazy-a-hudba

.