Novinky


Vážení přátelé,
obrazy, které vytvářím, mají mnoho skrytých prvků - poselství, které mohou být rozpoznány díky různému nahlížení na mé obrazy z hlediska vizuálního - vzdálenost, úhel a světlo.

Přeji Vám všem, abyste v nich objevili co nejvíce poselství, která mají být Vámi objevena.

Hany Antoninova 
Připravujeme nový hudebně-obrazový projekt 

Šeptej o lásce, o ctnostech, o věcech krásných a vznešených...


 

Bezmála čtyři desítky nových obrazů doprovází vznik nového projektu pro Rajskou galerii. Hlavním obrazovým proudem je velká kolekce obrazů roku 2021 "O ctnostech", hlavní hudební proud je obsažen ve dvojCD - v albu s názvem Šeptej.

O ORIENTU (2020)

V prosinci 2020 jsem završila práci na velkém projektu
SVĚT SE TOČÍ...


Obsáhlý projekt, který kombinuje obrazy, hudbu a slovo, patří v mé autorské dílně zatím k nejrozsáhlejším, co do počtu obrazů, které k projektu patří a také i počtu CD. Ta jsou celkově tři a pořídit si je budete moci už letos k vánocům v ucelené sadě.

Více informací o celém projektu najdete na stránce Projekty: 
obrazy-a-hudba

.