Rajská galerie Vás vítá na svých stránkách - Herzlich willkommen 

Požehnané velikonoční období Vám přeje Rajská galerie.

Již tradičně Hany Antoninova vytvořila velikonoční obraz. Ten letošní přišel v noci z neděle na velikonoční pondělí. Představuje muže oděného do slavnostního velikonočního šatu, který se modlí za spásu. V pozadí jsou vidět očistné velikonoční ohně, zapálené u nedalekého chrámu. Mužova kontemplace je tak hluboká, že se dotýká svého samotného nitra. Spojil se sám se sebou a opětovně posílil svého ducha. Jeho velké duchovní vědění a úkol ochránce ukazují rozprostřená Gabrielova křídla kolem jeho postavy. Název obrazu: VELIKÁ NOC (Tvůj život, Tvoje vzkříšení). Velikonoce 2022.

Contemporary Art: Easter Night, Hany Antoninova, Acryl, 2022, Rajská galerie, Czech Republic
Contemporary Art: Easter Night, Hany Antoninova, Acryl, 2022, Rajská galerie, Czech Republic


ORIGINÁLNÍ OBRAZY A HUDBA


Originalgemälde und Musik 
Originální malby - léčivé, meditační a harmonizační obrazy

Unikátní hudebně-obrazové projekty.Autorkou obrazů a hudby vytvářených pro Rajskou galerii je Hany Antoninova, soudobá malířka (víceoborová umělkyně). Duchovní základ jejích děl vychází z metody Hlubinné harmonizace®. Jedná se zejména o používání specifické tónové - barevné i zvukové - systematiky.

Autorčin český původ a mnohaletý pobyt v Rakousku a Švýcarsku se otiskuje do všech jejích prací, které oslovují široké mezinárodní publikum.


Die Autorin der für die Paradise Gallery geschaffenen Gemälde und Musik ist Hany Antoninova, eine zeitgenössische Malerin (multidisziplinäre Künstlerin). 

Die spirituelle Grundlage ihrer Arbeiten basiert auf der Methode Deep Harmonization®. Es ist vor allem die Anwendung spezifischer tonaler - farblicher und klanglicher - Systematik.

Die tschechische Herkunft der Autorin und langjährige Aufenthalte in Österreich und der Schweiz prägen alle ihre Werke, die ein breites internationales Publikum ansprechen.Obrazy jako okno do ráje ...Paintings like a window to the paradise...