Rajská galerie Vás vítá na svých stránkách. Herzlich willkommen.


ORIGINÁLNÍ OBRAZY A HUDBA

Originalgemälde und Musik Autorkou obrazů a hudby vytvářených pro Rajskou galerii je Hany Antoninova, soudobá malířka (víceoborová umělkyně). Duchovní základ jejích děl vychází z metody Hlubinné harmonizace®. Jedná se zejména o používání specifické tónové - barevné i zvukové - systematiky.  

Autorčin český původ a mnohaletý pobyt v Rakousku a Švýcarsku se otiskuje do všech jejích prací, které oslovují široké mezinárodní publikum.Die spirituelle Grundlage ihrer Arbeiten basiert auf der Methode Deep Harmonization®. Es ist vor allem die Anwendung spezifischer tonaler - farblicher und klanglicher - Systematik.

Die tschechische Herkunft der Autorin und langjährige Aufenthalte in Österreich und der Schweiz prägen alle ihre Werke, die ein breites internationales Publikum ansprechen.