Rajská galerie Vás vítá na svých stránkách - Herzlich willkommen 


ORIGINÁLNÍ OBRAZY A HUDBA


Originalgemälde und Musik 
Originální malby - léčivé, meditační a harmonizační obrazy

Unikátní hudebně-obrazové projekty.Autorkou obrazů a hudby vytvářených pro Rajskou galerii je Hany Antoninova, soudobá malířka (víceoborová umělkyně). Duchovní základ jejích děl vychází z metody Hlubinné harmonizace®. Jedná se zejména o používání specifické tónové - barevné i zvukové - systematiky. 


Autorčin český původ a mnohaletý pobyt v Rakousku a Švýcarsku se otiskuje do všech jejích prací, které oslovují široké mezinárodní publikum.


Die Autorin der für die Paradise Gallery geschaffenen Gemälde und Musik ist Hany Antoninova, eine zeitgenössische Malerin (multidisziplinäre Künstlerin). 

Die spirituelle Grundlage ihrer Arbeiten basiert auf der Methode Deep Harmonization®. Es ist vor allem die Anwendung spezifischer tonaler - farblicher und klanglicher - Systematik.

Die tschechische Herkunft der Autorin und langjährige Aufenthalte in Österreich und der Schweiz prägen alle ihre Werke, die ein breites internationales Publikum ansprechen.